ALGEMENE VOORWAARDEN

 

BEDRIJFSGEGEVENS

bgs artMedia e.K.
Roonstrasse 8
20253 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49(0)40/65915550
Fax: +49(0)40/65915551
BTW-Identificatienummer: DE292574973
info[a]poster-en-kunstdrukken.nl
Arrondissementsrechtbank: Hamburg
Kamer van Koophandel: HRA 116979

ALGEMENDE VOORWAARDEN

§ 1 IAlgemeen

Uw aannemer is bgs artMedia e.k. - in de volgende POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL. De contractuele overeenkomsten tussen POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL en haar klanten zijn uitsluitend onderworpen aan de algemene voorwaarden van POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL. Afwijkende voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing.

De klant is verplicht om de vereiste informatie (naam, adres, enz.) waarheidsgetrouw en volledig in te voeren.het geval van inbreuk hierop de en de daaruit voortvloeiende schade, is de klant verplicht deze te vergoeden.


§ 2 Contract

De door POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL op het internet of in andere media aangeboden producten of diensten geven onze klanten de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen voor voor de productie van een kunstwerk. Het ingaan op onze aanbiedigen kan gedaan worden via het bestelformulier op onze site.

De klant is gebonden aan zijn bod gedurende vier weken. Deze termijn begint met de datum van de bestelling. Bij bestellingen met handgeschilderde olieverfschilderijen duurt deze termijn nog een extra 4 weken.

Een bestelling door een klant hoeft door POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL niet per definitie aangenomen worden. Bij onmiddellijke levering, d.w.z. bij verzending van ons aanbod aan de vervoerder, de transporteur of via postkantoor is de aanvaarding van het aanbod direct te zien.

Het bod dat door POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL wordt gedaan aan klanten is altijd de actuele prijs op het tijdstip van de bestelling. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de leveringskosten. De overeenkomst tussen een klant en POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL wordt niet afzonderlijk opgeslagen. De bestel gegevens worden verstuurd naar de klant in de e-mail die volgt na de bestelling. De Algemene Voorwaarden van de huidige versie kunnen worden bekeken via POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL.nl, worden gedownload en worden uitgeprint.


§ 3 Levering

Voor het transport zijn er extra kosten, deze worden ook vermeld tijdens uw bestelling. De gegeven verwachte levertijden houden rekening met productie referentiewaarden. In voorkomende gevallen kan er vertraging optreden. In het geval van langere vertraging zullen we de klant informeren. De levertijd kan worden vertraagd door onvoorziene gebeurtenissen bij de transporteur.( overmacht ) .

Onze kunstwerken worden zorgvuldig en correct verpakt en daarna overgedragen aan een pakketdienst of leverancier die de pakketten vervoert naar de klant . Als de klant bij het derde bezoek van levering niet aanwezig is, zal deze zelf moeten dragen voor een nieuwe afspraak met de leverancier. De kosten hiervan dan zijn de klant Bij transportschade dient u POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL onmiddellijk schriftelijk of per email te informeren. De levering is alleen op werkdagen (van maandag tot vrijdag). Verder zijn de betalingsvoorwaarden en everingsvoorwaarden van toepassing, zoals die ook altijd in de winkel worden gemeld.


§ 4 Garantie

Productiefouten of gebreken dient u binnen 14 dagen na levering van de goederen te melden. Dit kunt u in de vorm van een email of per brief naar het onderstaande adres

Op erkende reclamaties behouden we ons het recht voor reparatie en /of de vervanging daarvan Het terugzenden van kunstwerken is gratis en wordt ondersteund door POSTER-EN-

KUNSTDRUKKEN.NL. Voor het terugsturen moet de originele verpakking worden gebruikt. POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL neemt geen verantwoordelijkheid voor zeer geringe afwijkingen van de geleverde goederen. Bij kunst reproducties zijn zeer geringe verschillen in grootte, met schaduwpartijen en afwijkende patronen aan de oppervlakte helaas niet helemaal uit te sluiten. Op het internet zijn de door ons getoonde foto's zijn in kleur. Echter worden de afbeeldingen op onze site vertoond in een veel mindere kwaliteit dan de uiteindelijk door ons gemaakte kunstdruk. Voor de kunstwerken die door POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL worden geproduceerd gebruiken wij de in branche meest populaire materialen. Door de hoge kwaliteit van onze masterscans kunnen wij de kleuren van de originele kunstwerken in hoge mate benaderen.


§ 5 Retourrecht

Standaard producten zijn posters en art prints, die worden aangeboden tegen vooraf bepaalde standaardafmetingen !

Als consument kunt u uw contract binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk annuleren (bijv. brief, fax, e-mail naar ons contact formulier) of door terugzending van de goederen. Dit geldt niet wanneer u een zakelijke bestelling plaatst. Via een bedrijfs-of beroepsactiviteit ( bestellingen door een bedrijf). De termijn begint met de ontvangst van de goederen. Via onze verzendmethodes beschikken wij over gedetailleerde informatie in geschreven vorm. Gedurende deze periode is het voldoende om te annuleren of de goederen te retoureren.

Het recht geldt niet voor on demand ( op maat gemaakte) art prints en lijsten. Dit zijn goederen die zijn geproduceerd volgens specificaties van de klant of duidelijk afgestemd op de persoonlijke behoeften van individuele klanten.

De zendingen moet worden gericht aan:

bgs artMedia e.k.
Roonstrasse 8
20253 Hamburg
Duitsland

Gevolgen :

In het geval van een terechte annulering worden de wederzijds ontvangen prestaties geretourneerd. Kunt u het van ons ontvangen kunstwerk slechts gedeeltelijk alleen in een verslechterde toestand retourneren, dan moet u ons schadeloosstelling betalen voor de waarde. Dit geldt niet als de vermindering van de kwaliteit hetzelfde geweestr zou zijn wanneer de goederen bijvoorbeeld in een winkel gestaan zoude hebben. Daarnaast kunt u schadevergoeding vermijden door geen gebruik te maken van de goederen. Vervoerbare artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Niet-vervoerbare goederen zullen worden opgehaald.

Voor het retourneren van goederen tot een waarde van € 40 , dient u de kosten zelf te betalen, daarboven zijn de kosten voor ons. . Kies dan svp de meest economische wijze van verzending. Wij zullen de verzendkosten terugbetalen na ontvangst. Op de retourzending is een algemene zorgplicht verplicht zodat deze in goede toestand bij ons zal arriveren.


§ 6 Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven tot aan de volledige betaling van de aankoopprijs eigendom van POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL


§ 7 Copyright

Door klanten aangeleverd materiaal en copyright. POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL garandeert dat de afbeeldingen aangeleverd door onze klanten aan een strikte interne privacy regelgeving vallen. Persoonlijk beeldmateriaal wordt uitsluitend ten bate van uw opdracht gebruikt

De klant zorgt er zelf voor dat hij beschikt overauteursrecht, merkenrecht en andere rechten bezit ten aanzien van de digitale beelden. Verder dient hij ervoor te zorgen dat op de afbeelding geen personen of voorwerpen staan afgebeeld die onderhavig zijn aan goedkeuring van desbetreffende intellectuele eigendomhouder.

Voor enig auteursrecht of handelsmerk overtreding of een andere schending van rechten van derden is alleen de klant zelf verantwoordelijk. Eventuele claims als gevolg van een overtreding op enig bovenstaand recht zijn uitdrukkelijk voor de klant en kunnen aanzienlijke schadeclaims tot gevolg hebben.

De klant vrijwaart POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL hiermee van claims tegenover derden.


§ 8 Toepasselijk recht

Voor zakelijke klanten en rechtspersonen is plaats van uitvoering het gerechtshof in Hamburg

Hetzelfde geldt voor klanten die niet woonachtig zijn in de Bondsrepubliek Duitsland. Hier geldt de wetgeving van Duitsland met uitzondering van de rechten vallend onder het CISG.