Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen uit onze online shop gelden de bepalingen uit onze algemene voorwaarden.

De klant is verplicht om de vereiste informatie (naam, adres, enz.) waarheidsgetrouw en volledig in te voeren.het geval van inbreuk hierop de en de daaruit voortvloeiende schade, is de klant verplicht deze te vergoeden.

2 Contract

De koopovereenkomst komt tot stand met bgs artMedia e.K..

De door bgs artMedia e.K.op het internet of in andere media aangeboden producten of diensten geven onze klanten de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen voor voor de productie van een kunstwerk. Het ingaan op onze aanbiedigen kan gedaan worden via het bestelformulier op onze site.

De klant is gebonden aan zijn bod gedurende vier weken. Deze termijn begint met de datum van de bestelling. Bij bestellingen met handgeschilderde olieverfschilderijen duurt deze termijn nog een extra 4 weken.

Een bestelling door een klant hoeft door bgs artMedia e.K.niet per definitie aangenomen worden. Bij onmiddellijke levering, d.w.z. bij verzending van ons aanbod aan de vervoerder, de transporteur of via postkantoor is de aanvaarding van het aanbod direct te zien.

Het bod dat door bgs artMedia e.K.wordt gedaan aan klanten is altijd de actuele prijs op het tijdstip van de bestelling. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de leveringskosten. De overeenkomst tussen een klant en bgs artMedia e.K.wordt niet afzonderlijk opgeslagen. De bestel gegevens worden verstuurd naar de klant in de e-mail die volgt na de bestelling.

3 Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar. De betalingsmiddelen die voor de bestelling ter beschikking staan, kunnen beperkt worden afhankelijk van de waarde van de bestelling, het gebruikte apparaat of andere technische criteria, of indien u consument of ondernemer bent.

Creditcard: Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens. Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal: Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren. Vervolgens moet u zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de online shop verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden. De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

Bankoverschrijving (Vooruitbetaling): Direct nadat u bij ons heeft besteld krijgt u van ons een email met de gegevens voor de betaling. Zodra u het bedrag heeft overgemaakt beginnen wij met de productie van uw bestelling. Bij deze betalingswijze kan het gebeuren dat er tijdens de overschrijving tussen de banken onderling vertragingen van soms tot wel twee weken kunnen optreden.

4 Levering

Voor het transport zijn er extra kosten, deze worden ook vermeld tijdens uw bestelling. De gegeven verwachte levertijden houden rekening met productie referentiewaarden. In voorkomende gevallen kan er vertraging optreden. In het geval van langere vertraging zullen we de klant informeren. De levertijd kan worden vertraagd door onvoorziene gebeurtenissen bij de transporteur.( overmacht ).

Onze kunstwerken worden zorgvuldig en correct verpakt en daarna overgedragen aan een pakketdienst of leverancier die de pakketten vervoert naar de klant . Als de klant bij het derde bezoek van levering niet aanwezig is, zal deze zelf moeten dragen voor een nieuwe afspraak met de leverancier. De kosten hiervan dan zijn de klant Bij transportschade dient u bgs artMedia e.K.onmiddellijk schriftelijk of per email te informeren. De levering is alleen op werkdagen (van maandag tot vrijdag). Verder zijn de betalingsvoorwaarden en everingsvoorwaarden van toepassing, zoals die ook altijd in de winkel worden gemeld. Productiefouten of gebreken dient u binnen 14 dagen na levering van de goederen te melden. Dit kunt u in de vorm van een email of per brief naar het onderstaande adres.

Wij leveren niet aan ophaalpunten.

Productiefouten of gebreken dient u binnen 14 dagen na levering van de goederen te melden. Dit kunt u in de vorm van een email of per brief naar het onderstaande adres.

5 Garantie

Productiefouten of gebreken dient u binnen 14 dagen na levering van de goederen te melden. Dit kunt u in de vorm van een email of per brief naar het onderstaande adres.

Op erkende reclamaties behouden we ons het recht voor reparatie en /of de vervanging daarvan Het terugzenden van kunstwerken is gratis en wordt ondersteund door POSTER-EN-KUNSTDRUKKEN.NL. Voor het terugsturen moet de originele verpakking worden gebruikt. bgs artMedia e.K.neemt geen verantwoordelijkheid voor zeer geringe afwijkingen van de geleverde goederen. Bij kunst reproducties zijn zeer geringe verschillen in grootte, met schaduwpartijen en afwijkende patronen aan de oppervlakte helaas niet helemaal uit te sluiten. Op het internet zijn de door ons getoonde foto's zijn in kleur. Echter worden de afbeeldingen op onze site vertoond in een veel mindere kwaliteit dan de uiteindelijk door ons gemaakte kunstdruk. Voor de kunstwerken die door bgs artMedia e.K.worden geproduceerd gebruiken wij de in branche meest populaire materialen. Door de hoge kwaliteit van onze masterscans kunnen wij de kleuren van de originele kunstwerken in hoge mate benaderen.

6 Retourrecht

Als consument kunt u uw contract binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk annuleren (bijv. brief, fax, e-mail naar ons contact formulier) of door terugzending van de goederen. Dit geldt niet wanneer u een zakelijke bestelling plaatst. Via een bedrijfs-of beroepsactiviteit (bestellingen door een bedrijf). De termijn begint met de ontvangst van de goederen. Via onze verzendmethodes beschikken wij over gedetailleerde informatie in geschreven vorm. Gedurende deze periode is het voldoende om te annuleren of de goederen te retoureren.

Het recht geldt niet voor on demand (op maat gemaakte) art prints en lijsten. Dit zijn goederen die zijn geproduceerd volgens specificaties van de klant of duidelijk afgestemd op de persoonlijke behoeften van individuele klanten.

De zendingen moet worden gericht aan:

  • bgs artMedia e.k.
  • Roonstrasse 8
  • 20253 Hamburg
  • Duitsland

Gevolgen:

In het geval van een terechte annulering worden de wederzijds ontvangen prestaties geretourneerd. Kunt u het van ons ontvangen kunstwerk slechts gedeeltelijk alleen in een verslechterde toestand retourneren, dan moet u ons schadeloosstelling betalen voor de waarde. Dit geldt niet als de vermindering van de kwaliteit hetzelfde geweestr zou zijn wanneer de goederen bijvoorbeeld in een winkel gestaan zoude hebben. Daarnaast kunt u schadevergoeding vermijden door geen gebruik te maken van de goederen. Vervoerbare artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Niet-vervoerbare goederen zullen worden opgehaald.

Voor het retourneren van goederen tot een waarde van € 40 , dient u de kosten zelf te betalen, daarboven zijn de kosten voor ons. Kies dan svp de meest economische wijze van verzending. Wij zullen de verzendkosten terugbetalen na ontvangst. Op de retourzending is een algemene zorgplicht verplicht zodat deze in goede toestand bij ons zal arriveren.

7 Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan.

8 Copyright

Door klanten aangeleverd materiaal en copyright. bgs artMedia e.K.garandeert dat de afbeeldingen aangeleverd door onze klanten aan een strikte interne privacy regelgeving vallen. Persoonlijk beeldmateriaal wordt uitsluitend ten bate van uw opdracht gebruikt.

De klant zorgt er zelf voor dat hij beschikt overauteursrecht, merkenrecht en andere rechten bezit ten aanzien van de digitale beelden. Verder dient hij ervoor te zorgen dat op de afbeelding geen personen of voorwerpen staan afgebeeld die onderhavig zijn aan goedkeuring van desbetreffende intellectuele eigendomhouder.

Voor enig auteursrecht of handelsmerk overtreding of een andere schending van rechten van derden is alleen de klant zelf verantwoordelijk. Eventuele claims als gevolg van een overtreding op enig bovenstaand recht zijn uitdrukkelijk voor de klant en kunnen aanzienlijke schadeclaims tot gevolg hebben. De klant vrijwaart bgs artMedia e.K.hiermee van claims tegenover derden.

9 Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

10 Toepasselijk recht

Voor zakelijke klanten en rechtspersonen is plaats van uitvoering het gerechtshof in Hamburg.

Hetzelfde geldt voor klanten die niet woonachtig zijn in de Bondsrepubliek Duitsland. Hier geldt de wetgeving van Duitsland met uitzondering van de rechten vallend onder het CISG.

arrow